İZMİR İSTANBUL

İSTİNYEPARK
SANATLA BÜYÜYEN AĞACIM

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

İstinyePark AVM’nin İstanbul Modern işbirliğiyle düzenlediği İstinyePark Sanatla Büyüyen Ağacım etkinliğinde İstinye Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından şahsınızın ve velisi bulunduğunuz kişilerin, kimlik bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, görüntü ve ses kayıtlarının, İstinye Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin ve aktaracağı üçüncü kişiler tarafından işlenebilecek ve bu verilerle internet, sosyal medya, televizyon ve çeşitli medya mecralarında tanıtım ve benzeri amaçlarla kullanılabilecek, içerik oluşturulabilecek ilgili içeriği; sanat, reklam, tanıtım, pazarlama veya herhangi bir ürünün veya hizmetin paketi üzerinde herhangi bir şekilde kullanılabileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği aşağıdaki haklara sahip olduğunuz hususunda tarafınıza bilgilendiririz.

- kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- düzeltme talebi ya da silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza

İstinyePark AVM’nin İstanbul Modern işbirliğiyle düzenlediği İstinyePark Sanatla Büyüyen Ağacım etkinliğinde İstinye Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından şahsınızın ve velisi bulunduğunuz kişilerin, kimlik bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, görüntü ve ses kayıtlarının, İstinye Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin ve aktaracağı üçüncü kişiler tarafından işlenebilecek ve bu verilerle internet, sosyal medya, televizyon ve çeşitli medya mecralarında tanıtım ve benzeri amaçlarla kullanılabilecek, içerik oluşturulabilecek ilgili içeriği; sanat, reklam, tanıtım, pazarlama veya herhangi bir ürünün veya hizmetin paketi üzerinde herhangi bir şekilde kullanılabilecektir.

Bu bilgilendirme kapsamında etkinlik kapsamında şahsınızın ve velisi bulunduğunuz kimselerin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görüntü ve ses kayıtlarına ilişkin kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına, tanıtım, sanat, reklam, pazarlama ve benzeri amaçlarla kullanılmasına açık rıza gösteriyor musunuz?

MAĞAZALAR, HİZMETLER VE DAHA FAZLASI İÇİN

E-BÜLTEN'İMİZE KAYIT OLUN

Özel fırsatlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.